Española | Português | Française | Française (Canadien) | Italiano | Polski | Deutsch | English

Ostatnia aktualizacja: March 7, 2022

Informacja o ochronie danych osobowych w związku z korzystaniem z Witryny i przetwarzaniem danych osobowych Kandydatów

Witaj! Cieszymy się, że możesz być zainteresowany/a podjęciem pracy w naszej firmie. Whirlpool Corporation i jej podmioty stowarzyszone (odtąd zwane łącznie „Whirlpool”) są zobowiązane do ochrony prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.


1. Co ma na celu niniejszy dokument?

W niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych opisano, w jaki sposób Whirlpool gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe podczas korzystania przez Ciebie z witryny internetowej www.whirlpoolcareers.com, jobs.whirlpool.com, oraz innych witryn internetowych Whirlpool związanych z pracą, do których prowadzą odnośniki z tych stron (odtąd zwanych łącznie „Witryną”), podczas przesyłania do firmy Whirlpool CV, aplikacji lub związanych z nią materiałów za pośrednictwem innych kanałów, takich jak targi kariery lub poczta elektroniczna, oraz gdy w inny sposób szukasz pracy w Whirlpool lub ubiegasz się o nią, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych („RODO”), ogólną ustawą o ochronie danych osobowych („LGPD”) oraz wszelkimi innymi obowiązującymi lokalnymi przepisami o ochronie danych (odtąd zwanymi łącznie „przepisami o ochronie danych”). Ważne jest, abyś zapoznał/a się z niniejszą Informacją o ochronie danych osobowych, by dowiedzieć się, w jaki sposób i dlaczego Whirlpool wykorzystuje Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Whirlpool Corporation jest administratorem danych w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Witryny oraz powiązanymi bazami danych i systemami wykorzystywanymi do zarządzania i utrzymywania Twojego profilu kandydata. Oznacza to, że na Whirlpool Corporation spoczywa odpowiedzialność za decydowanie o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych w tych systemach. W przypadku ubiegania się o pracę lub udziału w rekrutacji w innej firmie należącej do Whirlpool Twoje dane będą przetwarzane również przez tę inną firmę, działającą jako wspólny administrator Twoich danych osobowych przetwarzanych w kontekście zarządzania Twoją aplikacją i rekrutacją. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe administratora(-ów) danych i inspektora ochrony danych znaleźć można w punkcie 12 poniżej.

Niektóre postanowienia niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych mogą mieć zastosowanie wyłącznie do kandydatów znajdujących się w krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

2. Zasady ochrony danych

Whirlpool będzie przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych, co oznacza, że Twoje dane osobowe będą:

  • wykorzystywane zgodnie z prawem, rzetelnie i w przejrzysty sposób
  • gromadzone wyłącznie do celów zgodnych z prawem, jasno objaśnionych Ci przez firmę Whirlpool i nie będą wykorzystywane w sposób niezgodny z tymi celami
  • odpowiednie do celów, o których firma Whirlpool Cię poinformowała i ograniczone wyłącznie do tych celów
  • dokładne i aktualne
  • przechowywane tylko tak długo, jak jest to niezbędne do celów, o których poinformowała Cię firma Whirlpool
  • przechowywane w bezpieczny sposób.

3. W jaki sposób gromadzone są Twoje dane osobowe

Whirlpool gromadzi dane osobowe użytkowników Witryny i kandydatów z następujących źródeł:

  • od Ciebie, użytkownika Witryny i/lub kandydata, za pośrednictwem Witryny lub innych kanałów, za pośrednictwem których przesyłasz materiały niezbędne do ubieganie się o pracę (np. pocztą elektroniczną lub na targach kariery)
  • od osób trzecich, takich jak na przykład agencje rekrutacyjne i osoby udzielające Ci referencji
  • z publicznie dostępnych źródeł (np. biznesowe sieci społecznościowe)

4. Rodzaje informacji, jakie Whirlpool posiada o Tobie

Whirlpool będzie gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące kategorie danych osobowych („Dane osobowe”):

  • Informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z Witryny, takie jak:
   • Twój adres IP
   • dane dotyczące nawigacji po Witrynie
   • informacje o Twojej przeglądarce i urządzeniu
   • informacje gromadzone za pomocą plików cookie, znaczników pikseli i innych technologii
   • informacje o lokalizacji, określonej na podstawie Twojego adresu IP lub innych technologii geolokalizacyjnych
   • informacje przekazywane nam przez Ciebie za pośrednictwem Witryny
  • Twoje CV, w tym informacje, które pozyskujemy z Twojego CV
  • podanie o pracę w firmie Whirlpool i inne informacje przekazane w związku z podaniem o pracę, jak również informacje przekazane firmie Whirlpool w aplikacji, CV i liście motywacyjnym, takie jak, między innymi, imię i nazwisko, tytuł, adres, numer telefonu, osobisty adres e-mail, data urodzenia, płeć, historia zatrudnienia, umiejętności i kwalifikacje
  • wszelkie informacje (w tym wyniki ankiet lub testów) podane przez Ciebie na etapie aplikacji, rekrutacji, rozmowy kwalifikacyjnej lub zatrudniania
  • informacje o Tobie dostępne publicznie w biznesowych serwisach społecznościowych (takich jak LinkedIn czy Indeed)

W zależności od jurysdykcji, której podlegasz, możemy gromadzić pewne szczególne kategorie danych osobowych, takie jak pochodzenie rasowe/etniczne lub niepełnosprawność, zgodnie z opisem poniżej w części „Szczególne kategorie danych”.

5. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe, które o Tobie zbieramy, będą wykorzystywane do:

 1. umożliwienia Ci korzystania z funkcji opartych na sztucznej inteligencji w celu utworzenia profilu kandydata i przeglądania potencjalnie odpowiednich stanowisk poprzez przesłanie Twojego CV.
  Umożliwiamy Ci przesłanie CV w celu przeglądania dostępnych stanowisk, na które możesz się nadawać. Gdy prześlesz swoje CV, utworzymy dla Ciebie profil kandydata (nawet jeżeli nie ubiegałeś/aś się o żadne stanowisko), abyś umożliwić Ci przeglądanie stosownych dla Ciebie oferty pracy, a także po to, abyśmy mogli Cię ocenić i polecać Ci odpowiednie stanowiska obecnie i w przyszłości. Możemy polecić Ci stanowiska, które naszym zdaniem są dobrze dopasowane do Twoich umiejętności – stanowiska te określane są na podstawie algorytmów sztucznej inteligencji, w tym ustalonych komputerowo korelacji pomiędzy aspektami Twojej aplikacji a umiejętnościami niezbędnymi na dostępnych stanowiskach, ustalonych komputerowo korelacji pomiędzy aspektami Twojej aplikacji a aplikacjami innych wcześniejszych kandydatów uznanych za pasujących na określone typy stanowisk, dopasowania i analizy opartej na słowach kluczowych, informacji o Tobie dostępnych publicznie w mediach społecznościowych (np. LinkedIn) oraz innych powiązanych funkcji. Możemy informować Cię o obecnych i przyszłych stanowiskach, na które naszym zdaniem możesz się nadawać.
  Korzystanie z tej funkcji nie będzie miało istotnego wpływu na Ciebie, biorąc pod uwagę, że jest ona udostępniana jako korzyść mająca na celu usprawnienie Twoich poszukiwań oraz że masz również możliwość wyszukiwania ofert pracy w Witrynie poprzez wybór odpowiednich filtrów. Whirlpool będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu na podstawie Twojej zgody. Informacje o sposobie cofnięcia zgody znaleźć można w punkcie 11 poniżej. Niepodanie danych osobowych w tym celu spowoduje, że firma Whirlpool nie będzie mogła zapewnić Ci możliwości korzystania z tej funkcji.
 2. zidentyfikowania najbardziej odpowiednich kandydatów i specjalistów na dane stanowisko.
  Wykorzystujemy systemy zautomatyzowane lub oparte na sztucznej inteligencji do analizowania przechowywanych przez nas danych osobowych kandydatów i innych specjalistów oraz podejmowania decyzji na podstawie tych danych. Technologia ta ma na celu znaczne skrócenie czasu potrzebnego do określenia, czy kandydaci potencjalnie nadają się na oferowane stanowiska pracy. Realizujemy to automatyczne przetwarzanie danych, aby pomóc rekruterom w dopasowaniu profili kandydatów/profesjonalistów do ofert pracy poprzez zasugerowanie najbardziej odpowiednich profili; w tym zakresie decyzje nie są oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych.
  Whirlpool będzie przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie swojego uzasadnionego interesu w celu udoskonalenia i zwiększenia efektywności swoich procesów HR. Niepodanie danych osobowych do tych celów może spowodować, że Whirlpool nie będzie w stanie zidentyfikować odpowiednich dla Ciebie stanowisk lub złożyć Ci oferty pracy.
 3. informowania Cię na bieżąco o wolnych stanowiskach odpowiadających Twojemu profilowi.
  Wysyłamy wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby informować Cię o stanowiskach pracy, które mogą Cię zainteresować na podstawie Twojego profilu kandydata. Whirlpool będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu na podstawie Twojej zgody, którą możesz cofnąć w dowolnym momencie. Niepodanie danych osobowych w tym celu spowoduje, że nie będziesz otrzymywać od firmy od Whirlpool informacji o nowych ofertach pracy.
 4. zidentyfikowania najbardziej odpowiednich kandydatów i specjalistów na dane stanowisko.
  Wykorzystujemy systemy zautomatyzowane lub oparte na sztucznej inteligencji do analizowania przechowywanych przez nas danych osobowych kandydatów i innych specjalistów oraz podejmowania decyzji na podstawie tych danych. Technologia ta ma na celu znaczne skrócenie czasu potrzebnego do określenia, czy kandydaci potencjalnie nadają się na oferowane stanowiska pracy. Realizujemy to automatyczne przetwarzanie danych, aby pomóc rekruterom w dopasowaniu profili kandydatów/profesjonalistów do ofert pracy poprzez zasugerowanie najbardziej odpowiednich profili; w tym zakresie decyzje nie są oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych.
  Whirlpool będzie przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie swojego uzasadnionego interesu w celu udoskonalenia i zwiększenia efektywności swoich procesów HR. Niepodanie danych osobowych do tych celów może spowodować, że Whirlpool nie będzie w stanie zidentyfikować odpowiednich dla Ciebie stanowisk lub złożyć Ci oferty pracy.
 5. informowania Cię na bieżąco o wolnych stanowiskach odpowiadających Twojemu profilowi.
  Wysyłamy wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby informować Cię o stanowiskach pracy, które mogą Cię zainteresować na podstawie Twojego profilu kandydata. Whirlpool będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu na podstawie Twojej zgody, którą możesz cofnąć w dowolnym momencie. Niepodanie danych osobowych w tym celu spowoduje, że nie będziesz otrzymywać od firmy od Whirlpool informacji o nowych ofertach pracy.
 6. innych działań związanych z rekrutacją oraz (jeżeli otrzymasz ofertę pracy) zatrudnieniem
  Będziemy oceniać Twoje umiejętności, kwalifikacje i zainteresowania pod kątem aktualnych możliwości; zbierać informacje na Twój temat dostępne publicznie w mediach społecznościowych (np. w serwisie LinkedIn i innych podobnych serwisach); weryfikować Twoje dane i sprawdzać Twoje referencje lub przegląd historii Twojej osoby (jeżeli jest to dozwolone), jeżeli zostanie Ci zaoferowana praca; pomagać Ci na życzenie w kwestiach związanych z imigracją lub zezwoleniami; oraz prowadzić inne działania związane z rekrutacją lub (jeżeli zostanie Ci zaoferowane stanowisko) procesem zatrudniania. Whirlpool będzie przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie środków przedkontraktowych przyjętych na Twoje żądanie (tj. podejmowanie na Twoje żądanie kroków nieodzownych do oceny lub zawarcia potencjalnej umowy o pracę), jak również na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zwiększeniu skuteczności naszych procesów HR. Niepodanie danych osobowych do tego celu może spowodować, że firma Whirlpool nie będzie w stanie rozpatrzyć Twojej aplikacji lub złożyć Ci oferty pracy.

Whirlpool może również przetwarzać dane osobowe, jeżeli uzna to za konieczne, w następujących przypadkach: (1) jeżeli stwierdzimy, że nastąpiło naruszenie zasad, w celu wyegzekwowania naszych praw lub wyegzekwowania umów; (2) jeżeli uważamy, że takie przetwarzanie jest niezbędne do identyfikacji, kontaktu lub podjęcia działań prawnych dotyczących praw i własności firmy Whirlpool lub jej podmiotów stowarzyszonych; (3) w celu wyegzekwowania naszych praw lub ochrony przed nieuprawnionym dostępem do naszych systemów lub innym niewłaściwym wykorzystaniem naszych usług, produktów lub innych usług; (4) w celu przestrzegania przepisów prawa, rozporządzeń, nakazów sądowych i wezwań do sądu lub podobnych żądań o informacje ze strony władz; (5) w celu ochrony bezpieczeństwa Twojego i innych osób; oraz (6) w celu przyczynienia się do zapobiegania oszustwom lub prowadzenia dochodzeń, a wszystko to w oparciu o uzasadniony interes w kontynuowaniu działalności handlowej i ochronie swoich praw.

6. Szczególne kategorie Twoich danych osobowych

W zależności od jurysdykcji i tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, możemy również gromadzić niektóre szczególne kategorie danych osobowych (np. informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, niepełnosprawności i inwalidztwa, ciąży, przynależności do kategorii chronionych), jeżeli zostały one dostarczone lub udostępnione publicznie przez Ciebie lub można je wywnioskować z Twoich dokumentów aplikacyjnych. Prosimy Cię o nieprzesyłanie danych osobowych należących do powyższych kategorii szczególnych, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia określonego celu (w tym zakresie patrz poniżej). W jurysdykcjach, w których gromadzimy szczególne kategorie danych osobowych i w których wymagana jest podstawa przetwarzania, dane te przetwarzane są na podstawie wymogu spełnienia obowiązku prawnego lub Twojej wyraźnej zgody.

W tym zakresie możemy przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia przestrzegania przez nas obowiązków prawnych w zakresie zatrudniania (np. w celu zapewnienia przestrzegania przez Whirlpool przepisów prawa dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych itp.), w celu zapewnienia rzetelnego monitorowania i raportowania w zakresie równych szans, w celu spełnienia innych obowiązujących wymogów prawnych lub regulacyjnych.

Ponadto możemy przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych w celu rozważenia, czy musimy zapewnić odpowiednie udogodnienia podczas procesu rekrutacji, na przykład czy należy wprowadzić udogodnienia, aby umożliwić naszym kandydatom ubieganie się o pracę w Whirlpool, możliwość wzięcia udziału w ocenach online/telefonicznych, uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych/centrach oceny oraz przygotowanie się do rozpoczęcia pracy w Whirlpool (w przypadku pomyślnego przejścia rekrutacji).

W zakresie, w jakim jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa, Whirlpool może przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych w ramach wspierania swoich celów w zakresie różnorodności i integracji. Może to obejmować pozyskiwanie informacji o płci, pochodzeniu rasowym lub etnicznym kandydata na podstawie materiałów aplikacyjnych.

7. Informacje o karalności

Jeżeli chcemy zaoferować Ci konkretne stanowisko, możemy przetwarzać informacje o Twojej historii karalności, jeżeli wymaga tego prawo i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

8. Udostępnianie danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane na zasadzie ścisłej potrzeby następującym podmiotom:

  • pozostałym firmom należącym do Whirlpool
  • dostawcom (np. agencjom rekrutacyjnym, dostawcom usług IT i innym usługodawcom)
  • osobom podanym przez Ciebie jako referencje lub osobom, które poleciły Cię na stanowisko
  • innym firmom w związku z fuzją, sprzedażą, utworzeniem spółki joint venture, cesją, transferem lub innym zbyciem całości lub części naszej firmy, aktywów lub akcji (w tym w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnym)
  • organom ścigania lub organom rządowym w celu zapewnienia zgodności z prawem, przepisami, nakazami sądowymi, wezwaniami sądowymi i podobnymi żądaniami

Każde przekazanie Twoich danych osobowych poza lokalną jurysdykcję będzie się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W szczególności w przypadku przekazywania danych osobowych poza Unię Europejską (zarówno w ramach firmy Whirlpool, jak i poza nią), takie przekazywanie danych odbywa się w oparciu o następujące odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z RODO:

 1. gdy Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony; lub
 2. firma Whirlpool eksportująca Twoje dane osobowe zapewniła odpowiednie zabezpieczenia, w tym między innymi standardowe klauzule ochrony danych. Bez uszczerbku dla powyższego, przekazywaniu danych w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych towarzyszą dodatkowe środki organizacyjne i techniczne, zmierzające do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.

9. Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych stanowi dla nas priorytet. Firma Whirlpool wdrożyła odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmianie lub ujawnieniu w nieuprawniony sposób. Ponadto Whirlpool ogranicza dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, dostawców i innych osób trzecich, którym jest to niezbędne ze względów biznesowych. Będą oni przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami firmy i z zachowaniem obowiązku zachowania poufności.

10. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są przez cały czas trwania procesu rekrutacji, a także po jego zakończeniu przez okres uznany za odpowiedni, zgodny z przepisami obowiązującymi w danej jurysdykcji (np. 2 lata po zakończeniu niepomyślnego procesu ubiegania się o pracę we Włoszech) i nieprzekraczający okresu niezbędnego do realizacji celów przetwarzania. Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązujących okresów przechowywania danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Po upływie tego czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych lub zanonimizowane, chyba że uzyskasz pracę w Whirlpool, zaktualizujesz swój profil lub jeżeli nie będą się toczyć spory sądowe, nie zostaną złożone wnioski przez kompetentne organy lub nie będzie to wymagane w myśl obowiązujących przepisów prawnych.

11. Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych

W zakresie przewidzianym przez przepisy o ochronie danych osobowych obowiązujące w Twoim miejscu zamieszkania, możesz mieć prawo do:

 • bycia poinformowanym/ą o celach i metodach przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • zażądania dostępu do Twoich danych osobowych (powszechnie znanego jako „żądanie dostępu do danych osobowych”); umożliwia Ci to otrzymanie kopii danych osobowych, które Whirlpool przechowuje na Twój temat;
 • zażądania aktualizacji lub korekty Twoich danych osobowych, które są niekompletne lub niedokładne,
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku gdy Whirlpool powołuje się na prawnie uzasadnione interesy (lub interesy strony trzeciej); w niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy istotne uzasadnione powody do przetwarzania informacji, które są ważniejsze od Twoich praw i swobód;
 • zażądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; dzięki temu możesz poprosić Whirlpool o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli ma zastosowanie jedna z podstaw z art. 17 RODO;
 • otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie Twoich danych osobowych oraz przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi, w przypadkach i w granicach, o których mowa w art. 20 RODO w stosownych przypadkach;
 • zażądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli ma zastosowanie jedna z podstaw, o których mowa w art. 17 RODO;
 • wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych i/lub szczególnych kategorii danych osobowych w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • uzyskania informacji o osobach trzecich, którym udostępniono Twoje dane.

Z praw tych (jak również z wszelkich innych praw przewidzianych przez obowiązujące przepisy o ochronie danych) można skorzystać, wysyłając wiadomość e-mail na adres:

Whirlpool może zażądać od Ciebie określonych informacji, aby potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych (lub do skorzystania z innych przysługujących Ci praw). Jest to kolejny odpowiedni środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie jest uprawniona do ich otrzymania.

Bez uszczerbku dla wszelkich administracyjnych lub prawnych środków odwoławczych, przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych.

12. Dane i kontakty administratora danych i inspektora ochrony danych

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Whirlpool Corporation z siedzibą w 2000 North, M63, Benton Harbor, MI, USA. W przypadku ubiegania się o pracę w innej firmie należącej do Whirlpool administratorem Danych Osobowych jest Whirlpool Corporation wspólnie z tą inną firmą.

  •  Jeżeli chodzi o kandydatów w Europie, jest to Whirlpool EMEA SpA z siedzibą pod adresem: Via Carlo Pisacane, 1 Pero, 20016.
  • Jeżeli chodzi o kandydatów w Brazylii, jest to Whirlpool S.A. z siedzibą pod adresem: Rua Olympia Semeraro, 675 – Jardim Santa Emilia, Sao Paulo – SP 04183-901, Brazylia.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem data_protection_emea@whirlpool.com (użytkownicy z Europy, Środkowego Wschodu i Afryki), privacidadebr@whirlpool.com (użytkownicy z Brazylii) lub whirlpool_privacy@whirlpool.com z(wszyscy pozostali użytkownicy).

13. Zmiany i aktualizacje

Niniejsza Informacja o ochronie danych osobowych jest regularnie aktualizowana. Możemy aktualizować niniejszą Informację o ochronie danych osobowych w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach ochrony danych osobowych. Zachęcamy do okresowego przeglądania naszej Informacji o ochronie danych osobowych w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach w zakresie ochrony danych osobowych.